Đeo vòng phong thuỷ bao nhiêu hạt

Ý nghĩa số hạt khi đeo vòng phong thủy

Không chỉ trong cách chọn con số trong đeo vòng tràng hạt. Quan niệm Sinh – Lão – Bệnh – Tử đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi người từ bao đời nay, trong cả cách chọn số nhà, số bậc cầu thang, số điện thoại, số phòng, con số làm ăn