Đá thạch anh


Hiển thị 1 đến 28 của 111 (4 trang)

Các loại đá thạch anh phổ thông (thạch anh hồng – Rose Quartz; thạch anh tím – Amethyst; thạch anh trắng – Clear Quartz; thạch anh khói – Smoky Quartz; thạch anh vàng – Citrine