Vòng Chuỗi Mân Côi


Hiển thị 1 đến 28 của 127 (5 trang)

Vòng Chuỗi Mân Côi

“Hãy lần hạt Mân Côi để Mẹ Maria luôn ở bên bạn.”

Vòng Mân Côi được chế tác hoàn toàn bằng các loại đá tự nhiên, là một dòng sản phẩm được Vietgemstones nghiên cứu, thiết kế để làm sao cho không những có ý nghĩa về mặt tâm linh mà đặc biệt mỗi loại đá sẽ phù hợp với mạng tuổi và hộ mệnh cho chủ nhân của chiếc vòng.