Chính sách bảo mật

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cơ bản của khách hàng được VietGemstones - Trang Sức Phong Thủy thu thập chỉ dùng để tư vấn phong thủy, hướng dẫn sử dụng, liên hệ, chăm sóc khách hàng.

 

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng trong nội bộ VietGemstones - Trang Sức Phong Thủy

 

3- Thời gian lưu trữ thông tin

02 năm kể từ lần cuối cùng khách hàng liên lạc

 

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Cửa hàng trang sức đá phong thủy VietGemstones 

18/8C Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP. HCM

 

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng gửi email về hotro@vietgemstones.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân

 

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để VietGemstones - Trang Sức Phong Thủy chăm sóc khách hàng.